Hervormd Vreeswijk College

Vooraf (2 van 3)

Het tweede inleidende artikel richting de colleges die samenhangen met het Bijbelboek Jesaja is van de hand van dominee G. Hette Abma. Toen we als gezin in 1994 weer in Gouda kwamen wonen, werd hij onze predikant. Hij doopte in 1999 onze jongste dochter Rebecca. Dopen is begraven en opstaan. Hij leidde ook haar begrafenis … Meer lezen over Vooraf (2 van 3)

Vooraf (1 van 3)

Voorafgaand aan de colleges van dit seizoen, leek het mij goed drie artikelen te plaatsen richting de colleges. Drie inleidende artikelen op colleges die samenhangen met het Bijbelboek Jesaja. Het is artikel is van de hand van Dr. Okke Jager (1928-1992) en behandelt de vraag “Is het Oude Testament verouderd?”. De tekst is een woordelijk … Meer lezen over Vooraf (1 van 3)


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close